Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Downloads

1 कर्मचारी उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा ।
2 परिपत्र सम्बन्धमा ।
3 ४० अौं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
4 कार्यविधि पठाइएको सम्बन्धमा।
5 कुषि तथा वातावरण जर्नलमा प्रकाशन हुने रचना पठाउने बारे । (२०७४।४।२७)
6 निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा परिपत्र । (२०७४।४।२६)
7 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ।(२०७४।४।२२)
8 परिपत्र मिति २०७४।२।२३
9 निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।