Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Downloads

1 कार्यविधि पठाइएको सम्बन्धमा।
2 कुषि तथा वातावरण जर्नलमा प्रकाशन हुने रचना पठाउने बारे । (२०७४।४।२७)
3 निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा परिपत्र । (२०७४।४।२६)
4 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ।(२०७४।४।२२)
5 परिपत्र मिति २०७४।२।२३
6 निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।