Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा.........

Published By:         on: 2013-12-18


नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदनको मस्यौदामा सुझाव उपलब्ध गराउने सूचनावन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना परिमार्जन तथा जैविक विविधता महासन्धीको लागि नेपालको पाचौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको व्यहोरा यहाँहरुमा विदितै छ । यसै क्रममा जैविक विविधता रणनीति तथा कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, नागरिक समाज, विज्ञ महानुभावहरु लगायत सरोकारवाला निकायहरुबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अभ्रि्रायले मस्यौदा प्रतिवेदन यस मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको छ । मस्यौदा प्रतिवेदनमा राय, प्रतिक्रिया भए मिति २०७०/०९/१५ भित्र निम्न ठेगानामा पर्ठाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्वन्धित सवैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

 

ठेगाना

वातावरण महाशाखा

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

सिहदरबार, काठमाण्डौ

इमेल environmentdivision@mfsc.gov.np   skrimal@mfsc.gov.np <mailto:skrimal@mfsc.gov.np>  

फोन नं : ०१-४२११८९२

फयाक्स : ०१-४२११८६८

पोष्ट बक्स : ३९८७

 Download Attachment: नेपालको जैविक विविधता रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदनको मस्यौदामा सुझाव उपलब्ध गराउने सूचना