Contact

Ministry of Forests and Environment
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
मो.नं. : 9851225485
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Notices

प्रेस विज्ञप्ति २०७५।३।३
Published Date: 2018-06-17
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।
Published Date: 2018-06-11
विश्व वातावरण दिवस नारा
Published Date: 2018-05-27
वढुवा सम्वन्धी सूचना
Published Date: 2018-05-16
Call for nominations of experts for
Published Date: 2018-05-07
सूचना २०७४।१२।२६
Published Date: 2018-04-09
कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी....
Published Date: 2017-12-11
संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४"
Published Date: 2017-11-23
खर्चको फाँटवारी
Published Date: 2017-11-22
NDAC sub committee meeting 073/74
Published Date: 2017-09-06
प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२
Published Date: 2017-07-06
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१
Published Date: 2017-04-04
सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३
Published Date: 2017-01-22
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि२०७३
Published Date: 2017-01-22
माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम.....
Published Date: 2016-10-20