Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Notices

Environment Management Courses
Published Date: 2017-04-20
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१
Published Date: 2017-04-04
Nomination of Master's Degree Candidate ....
Published Date: 2017-03-29
APFNet Scholarship Program 2017
Published Date: 2017-03-15
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।२३
Published Date: 2017-03-06
महाप्रवन्धक सिफारिश सम्वन्धी सूचना २०७३।११।१९
Published Date: 2017-03-02
वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्तीमा मनोनयन गर्ने
Published Date: 2017-02-22
महाप्रवन्धकको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
Published Date: 2017-02-17
सिफारिश सहित नामावली पठार्इदिने सम्बन्धमा ।
Published Date: 2017-02-15
प्रस्ताव अाह्वान सम्बन्धी सूचना
Published Date: 2017-02-10
TCN को महाप्रवन्धक पदको दरखास्त आव्हान म्याद थप
Published Date: 2017-02-06
सूचना २०७३।१०।२०
Published Date: 2017-02-02
TCN को महाप्रवन्धक पदको दरखास्त आव्हान सूचना
Published Date: 2017-01-22
सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३
Published Date: 2017-01-22
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि२०७३
Published Date: 2017-01-22