Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Recent Notice : || भेटघाट सम्बन्धी सूचना|| वैदेशिक भ्रमण मनोनयन सिफारिश समिति गठन|| Project Bank in the Forestry Sector of Nepal|| प्रतिवद्धता पत्र|| वन क्षेत्रको गुरुयोजना-१९८८ (२०४५ वि.सं.)|| वन क्षेत्र गुरुयोजना, २०४५‌‌‌............|| प्रतिवद्धता कार्यान्वयन कार्य योजना, २०७२|| वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि|| काठमाडौं उपत्यकामा दाउरा विक्रि वितरण एव‌ं.......|| काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा ।|| नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन|| माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम.....|| सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि२०७३|| सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३|| प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१|| प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२|| NDAC sub committee meeting 073/74|| खर्चको फाँटवारी|| संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४"|| कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी....|| सूचना २०७४।१२।२६|| Call for nominations of experts for|| वढुवा सम्वन्धी सूचना|| विश्व वातावरण दिवस नारा

Complaints & Suggestions

Name
Email
Topic
Feedback
Verification Code
 

 Study Reports for Comments

[+] More

Shakti Bahadur Basnet
Hon'ble Minister

Dr Bishwa Nath Oli
Secretary