Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

 


फोन नं. : 4211567
 

छानबिन प्रतिवेदन

1 यार्चागुम्बा संकलन अोसार पसार र विक्री वितरण सम्बन्धी मापदण्ड तत्कालै कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।