Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक विवरण

1 हेलो सरकार कक्ष २०७४ कार्तिक महिनाको प्रगति
2 हेलो सरकार कक्ष २०७४ असोज महिनाको प्रगति
3 हेलो सरकार कक्ष २०७४ भाद्र महिनाको प्रगति
4 हेलो सरकार कक्ष २०७४ श्रावण महिनाको प्रगति
5 हेलो सरकारको वार्षिक प्रगति २०७३/७४
6 हेलो सरकार कक्ष २०७४ जेठ महिनाको प्रगति
7 हेलो सरकार कक्ष २०७४ वैशाख महिनाको प्रगति
8 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) वमोजिम २०७३।८।१-२०७३।१२।३१ सम्मको यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको विवरण
9 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ कार्तिक
10 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) वमोजिम २०७३।४।१-२०७३।७।३० सम्मको यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको विवरण
11 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ आश्विन
12 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ भाद्र महिना
13 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ श्रावण महिना
14 हेलो सरकारको वार्षिक प्रगति-विवरण २०७२ श्रावण देखि २०७३ असार महिना सम्म
15 वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ जेठ