Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक विवरण

1 हेलो सरकारको वार्षिक प्रगति २०७३/७४
2 हेलो सरकार कक्ष २०७४ जेठ महिनाको प्रगति
3 हेलो सरकार कक्ष २०७४ वैशाख महिनाको प्रगति
4 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) वमोजिम २०७३।८।१-२०७३।१२।३१ सम्मको यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको विवरण
5 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ कार्तिक
6 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) वमोजिम २०७३।४।१-२०७३।७।३० सम्मको यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको विवरण
7 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ आश्विन
8 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ भाद्र महिना
9 हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ श्रावण महिना
10 हेलो सरकारको वार्षिक प्रगति-विवरण २०७२ श्रावण देखि २०७३ असार महिना सम्म
11 वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय हेलो सरकार कक्ष मासिक प्रगति-विवरण २०७३ जेठ
12 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) नियमावलीको नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
13 प्रशासन महाशाखाको प्रगति
14 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना