Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

SMT तथा कर्मचारी बैठकको निर्णयहरु

1 श्रीमान् सचिवज्यूको अध्यक्षतामा महाशाखा प्रमुखहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुको मिति २०७३।१२।१ गते वसेको वैठकको निर्णय
2 माननीय वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा श्रीमान् सचिवज्यू, महाशाखा प्रमुखहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुको वैठक
3 श्रीमान् सचिवज्यूको अध्यक्षतामा वसेको महाशाखा प्रमुखहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुको मिति २०७३।११।२४ गते वसेको वैठकको निर्णय