Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

संघीय ढाँचा अनुरुपको संगठन संरचना सम्बन्धी सुझाव माग

1 वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको संघीयता अनुकूलन प्रारम्भिक चरणको प्रस्तावित खाका
2 मुलुक संघीय संरचनामा गइककेको सन्दर्भमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा अन्तरगतका निकायहरुको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनामा हुने कार्य तथा अधिकारको बाँडफाँड बारेको अवधारणा
3 वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको प्रस्तावित मस्यौदा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन
4 वनस्पति विभागको प्रस्तावित O&M सर्वेक्षण २०७१