Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Study Reports for Comment

1 वन नियन्त्रण कक्ष
2 मुलुक संघीय संरचनामा गइककेको सन्दर्भमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा अन्तरगतका निकायहरुको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनामा हुने कार्य तथा अधिकारको बाँडफाँड बारेको अवधारणा
3 वन क्षेत्रमा सुशासन, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय प्रवर्द्भन
4 भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा सहज र सरल प्रकारले काठदाउरा आपूर्तिकालागि गठीत कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२
5 कानून न्याय, संविधान सभा तथा ससंदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा "वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कानून तर्जुमा सम्बन्धी पठाइएको अवधारणा पत्र"
6 वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१
7 भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको स्वीकृत संगठन स्वरुप
8 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु स‌ंरक्षण विभागको स्वीकृत O&M
9 वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्वीकृत O&M
10 वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७१