Contact

Ministry of Forests and Environment
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
मो.नं. : 9851225485
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

Treaties

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रलय अन्तरगत रहेका सन्धी/संझौताको विवरण Updated on July 2015)

क्र.सं.

सदस्यता ग्रहण भएको मिति

सदस्यता ग्रहण भएको मिति

सन्धी संझौताको लक्ष्य

 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

12 June, 1975

 

 

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको चोरीशिकार तथा अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने ।

Ramsar

 

April 17, 1987

विभिन्न महत्वका सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा बुद्दीमतापूर्ण उपयोग कार्यमा टेवा पुर्‍याउने।

IUCN

1975

दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातिहरुको अस्तित्व र अवस्थाको वारेमा जानकारी प्राप्त भएको, सोहि अनुसार संरक्षणका कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने ।

GTF (Flobal Tiger Forum)

1994

दुर्लभ वन्यजन्तु पाटेबाघको संरक्षण, संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरुबाट स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।

Asia Protected Areas Partnership

18 November 2014

एशिया क्षत्रमा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुसंग समन्वय, Best Practices हरुको बारेमा  अनुभब आदानप्रदान गर्ने ।

International Tropical Timber Organization (ITTA)

1997

दिगो वन व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण क्षेत्रमा Capacity Building सहयोग हुने ।

International Union of Forest Research Organization (IUFRO)

 

वन सम्बन्धि बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय सहयोगको प्रवर्धन र समन्वय गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने ।

Conservation on Biological Diversity (CBD)

Sept 15, 1993

जैविक विविधताको संरक्षण, यसका अवयवहरुको दिगो उपयोग तथा यसबाट प्राप्त हुने लाभहरुको न्यायपूर्ण बाँडफाँड गर्ने ।

Regional Space Application Program (RESAP)

 

Space application सम्बन्धि क्षेत्रिय सहयोग र प्रभावकारी पहँ'च बढाउने, मानव संसाधन विकास, सूचना आदान प्रदान

१०

International Network for Bamboo and Rattan (INBAR)

17 Dec. 2002

बाँसको संरक्षण, विकास र उपयोगमा आपसी साझेदारीमा आधारित पहलहरुको महत्व तथा भूमिकाको पहिचान गर्ने ।

११

Asia Pacific Association of Forestry Research Institution (APFRI)

 

क्षेत्रमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कार्यको विकासको लागि सहयोग प्रवर्धन