Contact

Ministry of Forests and Environment
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी
Information Officer/
Joint Spokesperson

विमल कुमार आचार्य
उप सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211567
मो.नं. : 9851225485
इमेल : bkacharya@mfsc.gov.np
 

The Timber Corporation of Nepal

कर्पोरेसन गठन :

वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा व्यवस्थित रुपले कटान चिरान समेत गरी आपूर्ति गर्न २०११ सालमा स्थापना भएको सःमील परियोजनालाई २०१७ सालमा तत्कालिन कम्पनी कानून अन्तरगत द टिम्वर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. पूर्ण सरकारी संस्थाको रुपमा गठन भई हालसम्म काठ, दाउरा संकलन तथा बिक्री बितरणको कार्य गर्दै आई रहेको छ ।

 

लक्ष्य

वन ब्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा र काठजन्य वन पैदावारको व्यवस्थित संकलन, सदुपयोग र बिक्री बितरण गरी दिगो वन विकास र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्‍याउने ।

 

उद्देश्य

 • प्राप्त वन क्षेत्र वाट काठ दाउराको व्यवस्थित संकलन गर्ने
 • संकलित काठलाई चिरान प्रशोधन समेत गरी बिक्री वितरण गर्ने
 • वृक्षरोपण एवं विभिन्न निकाय बाट संरक्षित वन समुदायहरुसंगको सहकार्य गरी वन विकासमा सहयोग पुर्‍याउने
 • काठलाई संरक्षी उपचार गरी बैकल्पिक उपयोग गर्न अनुसन्धान तथा परिक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउने

नेपाल सरकारबाट समय समयमा हुने निर्देशन बमोजिम कार्य गर्ने

 

प्रमुख कार्य

 • वन ब्यवस्थानबाट प्राप्त हुने काठ, दाउरा ब्यवस्थित रुपले संकलन चिरान समेत गरी सरकारको तर्फाट र्सबसाधारण, दैवीप्रकोप पिडित परिवार, कृषि औजार, दाहसंस्कार लगायतलाई सहुलियत एवं निश्चित मूल्यमा र औद्योगिक तथा ब्यापारिक प्रयोजनको लागि सरल तथा र्सवसुलभ आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाउने ।

 

कार्यक्षेत्र

कर्पोरेसनले तर्राई, भित्री मधेश तथा पहाडी जिल्ला गरी ३४ जिल्लामा कार्य गरी रहेको छ ।

१.इलाम        २.झापा         ३.मोरङ्ग        ४.सुनसरी       ५.उदयपुर      ६.सिराहा

७.सप्तरी        ८.धनुषा        ९.सिन्धुली      १०.र्सलाही      ११.रौतहट      १२.बारा

१३.पर्सा        १४.मकवानपुर   १५.चितवन     १६.तनहु       १७.नवलपरासी   १८.रुपन्देही

१९.कपिलबस्तु   २०.पाल्पा       २१.अर्घखाची    २२.कास्की      २३.दाङ्ग        २४.बाके

२५.बर्दिया      २६.सुर्खेत       २७.कैलाली     २८.कन्चनपुर    २९.डोटी       ३०.काठमाण्डौं

३१.भक्तपुर      ३२.ललितपुर    ३३.डडेल्धुरा     ३४.धनकुटा

 

संगठन

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सह-सचिव, -प्रा.) श्री राम प्रसाद लम्सालज्यूको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन विभागका प्रतिनिधी सदस्य तथा कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक सदस्य सचिव रहनु भएको पांच  (५) सदस्यीय संचालक समिति रहेको छ ।

 

 

 

      

 

अधिकृत २९, सहायक ८७ र मजदुर ४ गरी जम्मा १२० जना जनशक्ति कार्यरत

 

भौतिक संरचना (चालू अवस्थामा)

क. जग्गा जमीन               रोपनी                 विगाहा

  - बिभिन्न शहरी क्षेत्रहरुमा        २९-९-१-३           ११-०-१५

 

ख. भवन                            कच्ची                पक्की

  - बिभिन्न स्थानमा गरी           ४६                  १६

 

ग. मिल मेशीनरी

    टि्रटमेन्ट प्लान्ट हेटौंडा -१     चिरान मिल -५       ट्रक -३

    लोडर -१                   जीप कार   -९             मोटरसाइकल -३२

 

भईरहेका प्रमुख कार्यहरु

 • राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट प्राप्त वनक्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन एवं घाटगद्दी गर्ने ।
 • काठ चिरान समेत गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
 • दाउरा बिक्री -दाहसंस्कार प्रयोजनको लागि डिपो र घाट ब्यवस्थापन समितिहरु मार्फ) ।
 • जि.व.का तथा जिल्ला वन पैदावर आपर्ूर्ती समिति मार्फ सहकार्य गरी जिल्लामा स्थानिय आपर्ूर्तीको कार्य गर्ने ।
 • पोलको संरक्षी उपचार एवं काठको स्तरोन्नती गरी बिक्री बितरण गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको आयोजना/परियोजना -मूक्त कमैया, वस्ती स्थानतरण, सडक, नहर एवं विद्युत लाईन आदी) क्षेत्रको रुख कटान एवं व्यवस्थापन जस्ता विशेष कार्यहरु गर्ने ।
 • जिल्ला वन कार्यालयसंग समन्वय गरी वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण तथा विकास कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने ।

 

चालु आ.ब.२०७०।७१ को बाषिर्क कार्यक्रम

उत्पादन/संकलन

इकाई

लक्ष्य

प्रगति -२०७० कार्तिक मसान्त सम्मको)

प्रगति प्रतिशत

 

क. गोलिया उत्पादन

क्यू.फिट

७,५०,०००

२०,१६५

२.६८

 

ख. दाउरा उत्पादन

चट्टा

७००

१०८.५०

१५.५

 

ग. चिरान उत्पादन

क्यू.फिट

४५,५००

१०,७८०

२३.६९

 

घ. पोल टि्रटमेन्ट

थान

१०,०००

२१९२

२१.९२

 

 

बिक्री बितरण

इकाई

लक्ष्य

प्रगति -२०७० कार्तिक मसान्त सम्मको)

प्रगति प्रतिशत

 

क. गोलिया बिक्री

क्यू.फिट

५,५६,०००

४९,५८१

८.९२

 

ख. दाउरा बिक्री

चट्टा

८२७

१०९.४६

१३.२३

 

ग. चिरान बिक्री

क्यू.फिट

४६,५९३

१२,१९०

२६.१६

 

घ. पोल बिक्री

थान

१०,०००

१,८६९

१८.६९

 

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था

 • कर्पोरेशनको स्विकृत लक्ष्य अनुसार काठ दाउरा संकलनको लागि जिल्ला वन कार्यालय, वन विभाग एवं वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय समक्ष समयमै वन क्षेत्र -प्लट) उपलब्ध गर्राई दिन अनुरोध गरि सकिएको र गत बर्षा जिल्ला स्थित शाखा कार्यालयहरु मार्फ कटान संकलन हुन नसकेका काठ दाउरा संकलनको कार्य सुचारु गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ । 
 • स्वीकृत लक्ष्य अनुसार मसलाको कच्चा पोल उपलब्ध गर्राई दिनका लागि वन पैदावार विकास परियोजना मार्फ सागरनाथ वन विकास परियोजना समक्ष अनुरोध भई सकिएको र प्राप्त पोलहरु क्रमिक रुपमा टि्रटमेन्ट गर्दै बिक्री बितरण गर्ने कार्य भई रहेको । 
 • कर्पोरेसनको सःमीलहरुबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने कार्य भई रहेको छ । बिक्री डिपोहरु मार्फ बिक्री बितरण भई रहेको छ ।
 • आर्यघाट बिक्री डिपोमा दाउरा आपर्ूर्तिको कार्य निरन्तर भई रहेको छ ।

 

रोजगारी

 • गत आ.व.०६९/७० मा ८३,५१५ श्रम दिन स्थानीय रोजगार उपलब्ध भएको ।
 • चालु आ.व.०७०/७१ मा करिब १ लाख श्रम दिन स्थानीय रोजगार उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको ।

 

मौज्दात

       २०७० कार्तिक महिनासम्मको मौज्दात विवरण

 

मौज्दात विवरण

परिमाण

गोलिया काठ

१,९९,६७३.०० क्यु.फिट

चिरान काठ

४,०५७ क्यु.फिट

दाउरा

७७.४० चट्टा

पोल

४६१ थान

 

काठ दाउराको मूल्य

 • काठ दाउरा बिक्री बितरणमा संलग्न जि.व.का., आपर्ूर्ति समिति, सामुदायिक, साझेदारी, वन पैदावार विकास समिति, टि.सि.एन. आदि निकायहरुको एकै किसिमका काठ दाउराको बिक्री मूल्य फरक फरक रहेकोले कार्यान्वयनमा असहज अवस्था रहेको छ । मूल्यकै सर्न्दर्भमा काष्ठ व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीट हाल विचाराधिन छ ।

 

लेखा परीक्षण

 • कर्पोरेशनको आर्थिक वर्ष०६८।६९ सम्मको वाह्य लेखा परीक्षण तथा कर परीक्षणको कार्य सम्पन्न भई आयकर वापत रु.४,१७,९४,९१२।- ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला भैसकेको ।
 • आ.ब.०६९।७० को म.ले.प. सम्पन्न भई रु.१,९९,९७,४७१।- नाफामा रहेको छ ।
 • आ.ब.०६९।७० को आय ब्यय बिबरण सहितको बासलात यही २०७० पौष सम्म कर लेखा परिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी बासलात साथ कर दाखिला गरी सक्ने गरी कार्य भईरहेको छ । 

 

बजेट

 • आ.व.२०७०।२०७१ को स्वीकृत वाषिर्क बजेेट रु.६४,०५,११,०००र-

खर्च

 • आ.व.२०७०।२०७१ को कार्तिक मसान्तसम्म करिब रु.५,२५,०५,७५३/-.

 

 

कारोवार तथा राजस्व दाखिला (२०७० कार्तिक मसान्त सम्म)

विवरण

रकम रु.

जम्मा बिक्री रकम

१२,७१,६५,५९८।-

रोयल्टी रकम

३,८१,९२,४११।-

मु.अ.कर रकम

१,६०,४७,६८८।-

      

 

 

नगद मौज्दात

 • कर्मचारीको दायित्व कोष व्यवस्थामा नागरिक लगानी कोषमा करिब १५ करोड 
 • कर्पोरेशनको विभिन्न बैंक खाताहरुमा करिब १८ करोड
 • नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट पोल बिक्रीको लिन बांकी करिब १.९८ करोड

 

 

दायित्व

 • कार्यरत कमचारीहरुको २०७० आषाढ मसान्त सम्मको दायित्व करिब रु.२० करोड रहेको छ । दायित्व वहनको लागि कोष ब्यवस्था नागरिक लगानी कोषमा गरिएको छ ।

 

कर्पोरेशनको ऋण

 • २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालयसंग कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने प्रयोजनको लागि २० वर्षो भाखामा लिएको रु.१५ करोड ऋण मध्ये सांवा व्याज गरी रु.९ करोड चुक्ता गरी करिब ६ करोड तिर्न बांकी रहेको छ ।

 

वेरुजु

 • आ.ब.०५३।५४ भन्दा अगाडी देखिको वक्यौता वेरुजु करिब ९,२२,८१,०००।- मध्ये आ.व.०६९।७० मा रु.६,४९,४१,०००।-  अर्थात ७०.३८ प्रतिशत वेरुजु हिसाब मिलान एवं फर्छ्यौट भई सकेको ।
 • बाँकी रु.२,७३,४०,०००।- वेरुजु मध्ये संस्थागत -भारतीय रेलवे, सवारी शिविर आदिको नाउंमा) वेरुजु र जानकारीमा नभएका व्यक्ति एवं र्फमहरुको नाउंमा देखिएका बांकी तथा पेश्की भएको ।
 • फछ्र्यौटको लागि सूचना जारी गर्ने देखि प्रमाण कागजात जुटाउन अथक प्रयास जारी छ, धेरै पुराना २५ औं वर्षअगाडीका वेरुजु भएकोले कतिपय श्रेस्ता अल्यामा देखाउंदै आएको र कुनै प्रमाण कागजात केही नभएका र नाम नामेसी पुष्टि गर्ने लगत ठेगाना नभएकाहरुको वेरुजु प्रक्रृया पुर्‍याई यकिन तथ्य एवं औचित्यका आधारमा कर्पोरेशन संचालक समिति एवं आवश्यकता अनुसार साधारण सभाबाट राइटअफ समेत गरी पुराना वेरुजु फछ्र्यौट तथा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको   छ ।

 

समस्याहरु

नीतिगत समस्याहरु

 • काठ दाउराको कारोवार गर्न प्राधिकरण गठन गर्न भएको नीतिगत निर्ण्र्ाानुसार प्राधिकरण हालसम्म गठन भई नसकेकोले कर्पोरेशन लामो समय देखि कामचलाउको अवस्थामा रहनु ।
 • कर्पोरेशनले गर्ने कार्यको सर्न्दर्भमा वन ऐन तथा नियमावलीमा कानुनी व्यवस्था नहुनु ।
 • समान कार्य गर्ने धेरै निकाय हुंदा कार्यमा दोहोरोपन हुनु ।
 • निकाय पिच्छे बिक्री मूल्य फरक फरक हुनु ।
 • कर्पोरेशनलाई वन व्यवस्थापनमा कार्य गर्ने बन विभागको सहयोगी प्राविधिक संस्थाको रुपमा बिकास नगरिनु ।

 

 

कार्यगत समस्याहरु

 • तोकिएको समयमा वन क्षेत्र प्राप्त नहुंदा समयमै रितपर्ूवक -ठेक्कापट्टा आदि) कार्य गर्न कठिनाई भई स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहुने ।
 • समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा हस्तान्तरित प्लटहरुमा काठ दाउरा जंगलमा बांकी रहन गई आगलागी, चोरी कटानी, बाढीबाट क्षति हुने ।
 • कर्पोरेशन कामचलाउको अवस्थामा रहेकोले लामो समय देखि संगठन एवं ब्यवसायिक कार्ययोजना स्विकृत नहुनु प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति नहुनाले कतिपय प्राविधिक कार्यहरु सचालन गर्न  कठिनाई ।
 • नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको मूक्त कमैया क्षेत्र, वस्ती स्थान्तरण, सडक, नहर एवं विद्युत लाईन आदी क्षेत्रको रुख कटान एवं व्यवस्थापन जस्ता विशेष कार्यहरु कर्पोरेसन मार्फ गराउन समयमै ब्यवस्था हुन नक्नु ।

 

सुझाव

 • कर्पोरेशनका कर्मचारीको रोजगारीको सुनिश्चितता गरी प्राधिकरण गठन प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी संस्थागत अनिश्चितताको अन्त गरिनु पर्ने,
 • हाल भई रहेको कार्यको दोहोरोपन र फरक फरक मूल्यको अन्त्य गरी सरकारी संयन्त्रको रुपमा एउटा निकाय कायम गरी कार्य गर्न गराउन पर्नेे,
 • एउटै निकाय कायम नभएसम्म जिल्ला बन कार्यालय र टि.सि.एन.बाट ब्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरिने काठ दाउराको मूल्य एवं प्रक्रियामा एकरुपता हुनु पर्ने,
 • कर्पोरेसनले स्वीकृत लक्ष्य अनुसारको काठ दाउरा संकलन एवं बिक्री बितरणको कार्य गर्न जिल्ला वन कार्यालयहरुले कार्ययोजना अनुसार समयमै वनक्षेत्र -प्लट) उपलब्ध गराउनु पर्ने,
 • वन पैदावार विकास समितिबाट टि्रटमेन्टको लागि कच्चा पोल प्रचलित मूल्य लिई समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने,