Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Recent Notice : || भेटघाट सम्बन्धी सूचना|| नियमित हाजिर सम्बन्धमा ।|| वैदेशिक भ्रमण मनोनयन सिफारिश समिति गठन|| सिफारिस सहित नामावली पठाएको सम्वन्धमा|| वढुवा सम्बन्धी विवरण २०७२।१२।२८(ज.फ.)|| सूचना २०७३।१।६|| Project Bank in the Forestry Sector of Nepal|| प्रेस विज्ञप्ती २०७३।१।१४|| Embassy of India Fullysponsored Training in 016/17|| प्रतिवद्धता पत्र|| वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९।७०|| वन क्षेत्रको गुरुयोजना-१९८८ (२०४५ वि.सं.)|| वन क्षेत्र गुरुयोजना, २०४५‌‌‌............|| JDS Scholorship सम्बन्धमा ।|| प्रतिवद्धता कार्यान्वयन कार्य योजना, २०७२|| वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि|| त्रिवर्षीय तत्काल सुधार कार्ययोजना|| काठमाडौं उपत्यकामा दाउरा विक्रि वितरण एव‌ं.......|| काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा ।|| नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन|| आ.ब. २०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (भाग -२)|| वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्वन्धमा|| वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती मनाेनयनसम्वन्धमा|| वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजना २०७३-०७४|| ०७२।७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना|| नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण...|| राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार २०७३ का लागि मनोनयन....|| लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ।|| आ.व ७३/७४ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्य.|| सहभागिता सम्बन्धमा ।|| २०७२।७३ मा पेश भएको का.स.मू. विवरण|| माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम.....|| राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७३ सम्बन्धी सूचना|| सूचना २०७३।९।१३|| सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि२०७३|| सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३|| TCN को महाप्रवन्धक पदको दरखास्त आव्हान म्याद थप || TCN को महाप्रवन्धक पदको दरखास्त आव्हान सूचना|| सूचना २०७३।१०।२०|| प्रस्ताव अाह्वान सम्बन्धी सूचना|| सिफारिश सहित नामावली पठार्इदिने सम्बन्धमा ।|| महाप्रवन्धकको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना|| वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्तीमा मनोनयन गर्ने|| महाप्रवन्धक सिफारिश सम्वन्धी सूचना २०७३।११।१९|| प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।२३|| APFNet Scholarship Program 2017|| Nomination of Master's Degree Candidate ....|| प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१|| Environment Management Courses|| ITEC/Colombo Plan of Government of India 2017-18|| निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।(२०७४।२।५)|| सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।|| EBA South Project अन्तर्गत कार्य गर्न|| ३६ औ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रममा मनोनयन....|| प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२|| सूचीदर्ता गर्ने सूचना

 Submitted to Legislature Parliament

  • No New Updates Available
[+] More

 नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति

[+] More

Complaints & Suggestions

Name
Email
Topic
Feedback
Verification Code
 

 Study Reports for Comments

[+] More

Sher Bahadur Deuba
Hon'ble Prime Minister and Forests and Soil Conservation Minister

Mr. Prakash Mathema
Secretary